A Motocicleta Permís

A Motocicleta Permís

A Motocicleta és un permís que autoritza a conduir motocicletes i tricicles de motor.

Només podrà expedir-se a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe A2 amb, almenys, dos anys d’antiguitat, i superin una formació en els termes que s’estableixin mitjançant Ordre del Ministre de l’Interior.

Edat mínima 20 anys complerts. Però fins als 21 anys complerts no autoritzarà a conduir tricicles de motor la potència màxima del qual excedeixi de 15 Kw.

QUADS (QUADRICICLES) NO LLEUGERS O DE MOTOR: A partir del 9/12/09, els titulars de permís de la classe A, que amb l’anterior reglament podien conduir Quadricicles no lleugers amb aquesta classe de permís, per poder seguir conduint els mateixos, hauran de sotmetre’s a la realització de les proves corresponents per a l’obtenció del permís de conducció de la classe B.

A Motocicleta és un permís que autoritza a conduir motocicletes i tricicles de motor.

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...