NOTA INFORMATIVA COVID

Benvolguts/des

Davant la falta de informació oficial sobre la última resolució SLT/1/2021 de 4 de gener a continuació Montesó Formació & Autoescoles us expliquem els criteris interpretatius del Servei Català de Trànsit sobre resolucions SLT/3354/2020 de 19 desembre i la de SLT/3397/2020 de 29 de desembre :

1.    Les activitats formatives realitzades a Catalunya relacionades amb les activitats empresarials i professionals del transport (CAP, formació inicial i contínua, competència professional, consellers de seguretat) es poden desenvolupar amb compliment estricte de les normes i protocols relatius a l’aforament, distància, ús de la mascareta i higiene i neteja de les instal·lacions, i amb accés als cursos de forma telemàtica quan aquesta sigui possible.

2.    Els cursos de Permís per Punts per a conductors/ores que han perdut punts o que tenen una suspensió i/o pèrdua de vigència del permís de conduir per sancions administratives o sentència judicial es poden desenvolupar a Catalunya amb compliment estricte de les normes i protocols relatius a l’aforament, distància, ús de la mascareta i higiene i neteja de les instal·lacions.

3.    Les activitats formatives pràctiques que desenvolupen les autoescoles han de complir de forma estricta les normes i protocols de prevenció de la COVID-19. Es considera justificat que es produeixi l’entrada i sortida de vehicles a comarques diferents de la comarca d’origen mentre es fa l’ensenyament pràctic de la conducció.
En l’article 15.4 de la resolució SLT/1/2021 de 4 de gener es demana en les formacions sempre que sigui possible reduir l’assistència presencial dels alumnes ( 👨‍🏫 classes teòriques autoescola continuen essent on-line).

A Montesó Formació & Autoescoles seguirem desenvolupant les activitats formatives amb compliment estricte de les normes i protocols relatius d’aforament, distància, ús de la mascareta i higiene i neteja de les instal·lacions i vehicles.
Els alumnes podran anar al centre on fa les classes encara que vingui d’un municipi diferent amb el certificat d’autorresponsabilitat (Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics) i amb el justificant de l’activitat formativa (Contracte de formació, cronograma i/o calendari de curs, factura, tiquets de pràctiques, entre altres) a realitzar al centre docent Montesó Formació & Autoescoles.

Enllaços als certificats d’autoresponsabilitat:
APP: https://certificatdes.confinapp.cat/#/
PDF:https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/index.html#

SALUT(acions)

Nota interpretativa del Servei Català del Trànsit sobre la Resolució 3354/2020,

d-nota-interpretativa-SLT3354-SLT3397

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045 o per correu electrònic

Preinscriu-te

CAPTCHA
Please wait...