NOTA INFORMATIVA COVID-19

Benvolguts/des

D’acord amb les indicacions rebudes de les autoritats responsables, i als efectes de compliment de la Resolució SLT 2700 / 2020 de 29 d’octubre, les activitats formatives de Montesó formació & Autoescoles es seguiran desenvolupant amb compliment estricte de les normes i protocols relatius d’aforament, distància, us de la mascareta i higiene i neteja de les instal•lacions i vehicles atenent a les següents mesures:

De dilluns a dijous: Es realitzaran classes teòriques, prioritzant quan sigui possible la formació telemàtica així com les classes pràctiques (assimilable a un aula en moviment). En qualsevol cas, les classes s’hauran d’acabar a les 21 hores com a màxim.

Activitats de caps de setmana (de divendres a les 6 hores a dilluns a les 6 hores): Es podran fer classes teòriques prioritzant quan sigui possible la formació telemàtica així com les classes pràctiques (assimilable a un aula en moviment) fins les 21 hores com a màxim. Mentre es fan les classes pràctiques, els vehicles podran travessar la zona perimetral del municipi per anar a un municipi més gran o al municipi on habitualment es fan els exàmens però el professor i l’alumne no podran abandonar el vehicle. L’alumne podrà anar al centre on fa les classes encara que vingui d’un municipi diferent amb el certificat d’autorresponsabilitat (Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics) i amb el justificant de l’activitat formativa (Contracte de formació, cronograma i/o calendari de curs, factura, tiquets de pràctiques, entre altres) a realitzar al centre docent Montesó formació & autoescoles.

SALUT(acions)

Procicat covid fase2