Maquinària Industrial ·

Maquinària Industrial
·
A Montesó oferim diferents cursos de maquinària industrial per a aquells que estiguin interessats a obtenir els coneixements necessaris per a la correcta utilització de la maquinària, familiaritzar-se i aprendre el seu ús correcte.
·
Els cursos estan estructurats en dues parts:
1️⃣ TEÒRICA on l’alumne adquirirà tots els coneixements a tenir en compte en el moment d’utilitzar la màquina en qüestió.
2️⃣ PRÀCTICA on l’alumne durà a terme exercicis pràctics amb la màquina per aplicar els coneixements teòrics.
·
·
·