Maquinària Industrial PRL i de norma UNE

Autoescoles Montesó, ofereix diferents cursos de maquinària per tots aquells que estiguin interessats a obtenir els coneixements necessaris per treballar de forma correcta i segura.

Els cursos sempre estan formats per una part teòrica, on l’alumne adquirirà tots els coneixements a tenir en compte en el moment d’utilitzar la màquina en qüestió, i una part pràctica, on l’alumne durà a terme uns exercicis pràctics amb la màquina per aplicar els coneixements teòrics. Amb aquests cursos es pretén dotar a l’alumne dels coneixements necessaris per a la correcta utilització de la maquinària, que es familiaritzi amb el tipus d’aquesta i al mateix temps aprengui el seu ús correcte.

Relació dels Cursos de Maquinària que impartim:

+info +info
+info +info
+info +info
+info  +info