Informació de l’empresa

Autoescoles Montesó i Centre de formació, és un centre d’ensenyament avalat per més de trenta anys d’experiència, on podràs obtenir de forma professional i personalitzada tots els permisos de conduir (Ciclomotor AM, Motocicleta A1 i A2, cotxe B, remolc E, Camió C, Tràiler C+E, autobús D). A més, podràs cursar els cursos CAP (Certificat d’aptitud professional) de viatgers i mercaderies en totes les seves modalitats (inicial, ampliació i formació contínua) ADR (mercaderies perilloses) i diferents cursos de maquinària com el d’operador de plataforma elevadora mòbil de personal.

També som centre de formació inscrit i/o acreditat del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) i del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) a més de ser entitat organitzadora de FUNDAE.

Amb l’afany de superació propi de qualsevol empresa i al ritme de l’evolució dels temps, actualment som l’únic centre de formació i autoescola de les Terres de l’Ebre on totes les nostres seus disposen del certificat ISO 9001, 14001, 39001 i la norma UNE 58451.

Missió

Montesó és un centre de formació reglada i no reglada que a través del Ministeri de Foment, el Ministeri d’Interior i el Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix serveis de formació professional especialitzada en el transport i el manteniment de vehicles, en administració i gestió, i en comerç i màrqueting per a facilitar la millora de la capacitació professional i la inserció o reinserció laboral de les persones.

Visió
Centre de referència a les Terres de l’Ebre en la formació per a l’ocupació que ofereix uns serveis de qualitat per mitjà d’un equip humà i docent qualificat i d’uns mitjans tecnològics innovadors.

Valors
Compromesos amb l’excel·lència en els serveis que oferim i en garantir una formació integral, actualitzada i de qualitat, fomentant l’aprenentatge dels alumnes, el treball en equip, la motivació, el compromís, l’optimisme, l’eficiència, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, la tolerància i el respecte per tots els membres, i la cura pel medi ambient.