Operador plataforma elevadora

Operador plataforma elevadora

Dirigit a

A tots els treballadors que durant l’exercici de la seva activitat laboral realitzen tasques i accions a una altura determinada. Entre les més comuns estan la càrrega i descàrrega de mercaderies, així com els treballs en altura relacionats amb la construcció, neteja, el condicionament i manteniment d’edificis…

Temporització

El curs té una duració d’entre 6 i 8 hores.

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horaris com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

Conèixer les parts i el funcionament de la Plataforma Elevadora. Preparar als alumnes per augmentar la seva seguretat a l’hora d’utilitzar la plataforma elevadora segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL i el RD 1215/1997

Continguts

Els continguts del curs seran els següents.

 MÒDUL I: NORMATIVA

I – SALUT LABORAL.

Definició de salut laboral.

Definició d’accidents i causes.

Incident.

II – EQUIP DE TREBALL.

R.D. 1215-1297 de requisits mínims de seguretat.

III. – EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Definició i tipus d’arnesos.

IV – R.D. 1435.

Requisits relatius al disseny i fabricació de màquines.

MÒDUL II: SEGURETATS I TIPUS

I – INTRODUCCIÓ.

II – SEGURETATS.

Qualificació i responsabilitats.
Desplaçament al lloc de treball.
Assentament i estabilització en el lloc de treball.
Seguretat durant el maneig
Inspecció rutinària.

III. – TIPUS DE PLATAFORMES.

Per les seves característiques de treball pel que fa a elevació.
Pel seu sistema de translació.

Avaluació

Al finalitzar el curs, l’alumne demostrarà la realització amb aprofitament del mateix superant la prova establerta a l’efecte i se li expedirà el certificat /carnet d’aprofitament del curs.

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses.

Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...

Galeria d'imatges