Operador de PEMP en norma UNE 58923:2020

Dirigit a

A totes aquelles persones que realitzen tasques i accions a una altura determinada. Entre les més comuns, així com els treballs amb altura relacionats amb la construcció, pintura, neteja, el condicionament i manteniment d’edificis.

El curs de OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA DE PERSONAL SEGONS NORMA UNE 58923:2020, ofereix les eines per adquirir les competències i habilitats necessàries per a la correcta manipulació de plataformes elevadores amb seguretat en la tasca.

I es divideixen amb les següents tipus:

TIPUS 1A: TIPUS 1B:
Plataforma elevadora estàtica vertical. Plataforma elevadora estàtica de braç.
TIPUS 2A: TIPUS 2B:
Plataforma elevadora mòbil des de xassís vertical. Plataforma elevadora mòbil des de xassís amb braç.
TIPUS 3A: TIPUS 3B:
Plataforma elevadora mòbil vertical (tisora). Plataforma elevadora mòbil de braç (articulat).
CAPTCHA
Please wait...