Operador carretó elevador

Operador carretó elevador

Dirigit a

Operador de carretó és un curs per a totes aquelles persones que s’hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com els transpalets, apiladors, recullcomandes amb conductor acompanyant o transportat i qualsevol tipus de Carretó Elevador tals com: carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d’interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.

Temporització

El curs té una duració d’entre 6 i 8 hores.

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horaris com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

Conèixer les parts i el funcionament del carretó elevador. Preparar els alumnes per augmentar la seva seguretat a l’hora d’utilitzar el carretó elevador de conformitat amb la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, el RD 1215/1997 de 18 de juliol pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball i la Norma UNE 58451:2012 relativa a la formació dels operadors de carretons de manutenció fins a 10.000 kg.

Continguts

El carretó elevador.

– Descripció .
– Muntatge i funcionament
– Tipus de carretons .
– Sistemes de preparació de comandes .
– Compatibilitat entre carretons i locals de treball .

Maneig segur del carretó .
– Regles de seguretat per a conductors de carretons
– Manipulació de càrregues .
– Evitar bolcades .
– Condicions del lloc de treball .

Manteniment del carretó .
– Necessitat del manteniment .
– Manteniment per part conductor.
– Obligacions del departament de manteniment .

Normativa legal .

Pràctiques .

Proves de coneixements.

El temari desenvolupat al llarg del curs capacita l’alumne per a la conducció de:

Avaluació

Al finalitzar el curs a l’alumne se li expedirà un certificat d’aprofitament del curs.

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses.

Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...