Manipulador d’aliments

Dirigit a

A tots els treballadors que durant l’exercici de la seva activitat laboral en una empresa del sector alimentari té contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació, venda, subministrament i servei de Productes alimentaris al consumidor

Temporització

El curs té una durada de 4h.

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horari com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

Formar adequadament als manipuladors d’aliments segons el reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, que en el seu annex II, capítol XII, inclou entre les obligacions dels operadors d’empreses alimentàries, la de garantir «la Supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d’Higiene Alimentària» on es trasllada la responsabilitat en matèria de formació als operadors de les empreses alimentàries els quals hauran d’acreditar, en les visites de control oficial, que els manipuladors de les empreses han estat formats adequadament per a les feines encomanades.

Continguts

La durada del curs és de 3,5 h i els continguts del curs són els següents:

MÒDUL

I.- Introducció
II.- Normativa
III.- Higiene Alimentària
IV.- Contaminació dels Aliments. Tipus de Contaminants i perills.
V.- Malalties de Transmissió Alimentària
VI.- Conservació i Emmagatzematge d’ Aliments
VII.- Higiene dels manipuladors
VIII.- Neteja i higiene
IX.- El Sistema d’autocontrol APPCC

Avaluació

Al finalitzar el curs, l’alumne demostrarà la realització amb aprofitament del mateix superant la prova establerta a l’efecte i se li expedirà el certificat d’aprofitament del curs.

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses. Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...