Curs de tacògraf per a gestors

Curs de tacògraf per a gestors

Dirigit a

Curs de tacogràf per a gestors per a tots els professionals del transport de mercaderies o de passatgers  que estiguin subjectes al RD 561/2006 i a més a més, siguin responsables de trànsit de les empreses de transport i els titulars de les mateixes

Temporització

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horaris com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

  1. Informar sobre les legislacions nacionals i internacionals referents al tacògraf.
  2. Analitzar la normativa del tacògraf que afecta als conductors i a les empreses.
  3. Analitzar el barem sancionador del Ministeri de Foment de Transports.
  4. Detectar les principals necessitats de les empreses assistents en quant a formació.

Continguts

El temari i els continguts del curs serà el següent:

1. Normativa del temps de treball del sector dels treballadors mòbils.

2. Normativa de temps de conducció i descans dels conductors.

3. Obligacions de les empreses envers la reglamentació del tacògraf.

4. Ús del tacògraf.

5. Barem Sancionador.

6. Anàlisi de la normativa mitjançant exercicis pràctics.

7. Explicació del tacògraf analògic realitzant supòsits pràctics i emplenant discs analògics.

8. Explicació del tacògraf digital realitzant supòsits pràctics (les rutes més habituals realitzades pels xofers) mitjançant simulador digital de tacògraf Siemens i amb un tacògraf digital portàtil Stoneridge SE 5000 Exakt Duo.

Avaluació

En finalitzar el curs, l’alumne demostrarà la realització amb aprofitament del mateix superant la prova establerta a l’efecte i se li expedirà el certificat /carnet d’aprofitament del curs.

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses. Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...