Conducció eficient per a vehicles turismes

Conducció eficient per a vehicles turismes

Dirigit a

La conducció eficient per a vehicles turismes està formada per una sèrie de tècniques que, unides a una actitud adequada del conductor, donen lloc a un nou estil de conducció que aconsegueix importants estalvis de carburant i reduir les emissions al medi ambient, així com millorar en seguretat.

És necessari estar en possessió del Permís de conducció B.

Temporització

El curs tindrà una durada de 4 hores, repartides en 2 hores teòriques i 2 hores de pràctiques.

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horaris com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

Principals avantatges de la conducció eficient:

  1. Estalvi d’energia.
  2. Reduir emissions de diòxid de carboni (CO2 ).
  3. Reduir la contaminació atmosfèrica
  4. Estalvi econòmic.
  5. Reducció dels costos de manteniment.
  6. Millora de la velocitat mitjana.
  7. Reducció del risc d’accidents.
  8. Millorar el confort i disminuir l’estrès en la conducció.
  9. Reduir el risc i la gravetat dels accidents.

Continguts

El temari del curs és el següent:

PART 0. Presentació del curs.
PART 1. Conducció habitual de cada alumne per un recorregut establert.
PART 2. Sessió teòrica sobre la conducció eficient.
PART 3. Conducció dels alumnes pel recorregut establert aplicant els conceptes adquirits de conducció eficient.
PART 4. Analitzar els resultats per comprovar si s’han assolit els objectius del curs.
Podeu consultar o descarregar el manual del curs en aquest enllaç.

Avaluació

Al finalitzar el curs, l’alumne obtindrà el diploma d’aprofitament per la seva participació en el curs de Conducció eficient per a conductors de turismes de la convocatòria de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

Inscripció

L’Institut Català d’Energia organitza  cursos de conducció eficient per a vehicles turisme amb una subvenció del 100%. Per tant no representa cap cost per l’alumne. L’organisme que s’encarrega d’impartir els cursos és la Federació d’Autoescoles de Catalunya. Per sol·licitar un curs de conducció eficient podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra pagina web, o trucant als telèfons 977 503045, 977 443525, 977 703354.

CAPTCHA
Please wait...