Conducció eficient per a vehicles industrials

Conducció eficient per a vehicles industrials

Dirigit a

La conducció eficient de vehicles industrials està formada per una sèrie de tècniques que, unides a una actitud adequada del conductor, donen lloc a un nou estil de conducció que aconsegueix importants estalvis de carburant i reduir les emissions al medi ambient, així com millorar en seguretat.
El curs està especialment dirigit a:
 • Conductors professionals de vehicles pesats, categories (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E), que desitgin ampliar els seus coneixements i poder-los aplicar dintre de la seva professió.
 • Conductors que vulguin iniciar-se en el sector del transport de vehicles pesats (mercaderies/viatgers), paral·lelament a l’obtenció del permís de conduir, categories (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E), amb un mínim de 6 mesos d’antiguitat, temps suficient per a haver adquirit i assimilat certes habilitats, actituds i maniobres.

Per a la realització d’aquest curs necessitem un aforament mínim de 10 persones, amb les quals repartirem en dos grups de 5 alumnes.

Temporització

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horaris com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

La conducció eficient és un estil de conducció dinàmic, que implica saber adaptar-se a les millores tecnològiques que incorporen els moderns vehicles industrials per al seu millor aprofitament.

El sector compta amb magnífics professionals que seran capaços de perfeccionar amb aquestes tècniques el seu estil personal de conducció, aconseguint amb això un estalvi substancial en el consum de carburant, una reducció d’emissions al medi ambient i una millora de la seguretat en la conducció.

Principals avantatges de la conducció eficient:

Continguts

Els continguts segueixen les bases del material editat per l’IDAE i adaptada i editada per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya (ICAEN).
El contingut del curs serà el següent:
 1. El conductor.
 2. Posició al volant.
 3. Visibilitat.
 4. Velocitat.
 5. La circulació a les vies públiques.
 6. L’automòbil i les lleis físiques.
 7. Seguretat Activa.
 8. Seguretat Passiva.
 9. Noves tecnologies aplicades a la conducció.
 10. Actuació en cas d’accident.
 11. Contaminació i medi ambient (conducció eficient).
 12. Tècniques de conducció.
 13. Avaluació.

Les 8 hores del curs es dividiran en les següents parts diferenciades:

PART 0 –  PRESENTACIÓ DEL CURS. (0,2 h.).

PART 1 –  CONDUCCIÓ HABITUAL DE CADA ALUMNE PER UN RECORREGUT ESTABLERT. (2,5 h).

PART 2 – SESSIÓ TEÒRICA SOBRE LA CONDUCCIÓ EFICIENT (2,5 h.).

PART 3 –CONDUCCIÓ DELS ALUMNES PEL RECORREGUT ESTABLERT APLICANT ELS CONCEPTES ADQUIRITS DE CONDUCCIÓ EFICIENT. ( 2,5 h.).

PART 4 – ANALITZAR ELS RESULTATS PER COMPROVAR SI S’HAN ASSOLIT ELS OBJECTIUS DEL CURS. (0,3 h.).

Podeu consultar o descarregar el manual d’aquest curs en aquest l’enllaç.

Avaluació

Al finalitzar el curs, l’alumne obtindrà el diploma d’aprofitament per la seva participació en el curs de Conducció eficient per a conductors de turismes de la convocatòria de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

Inscripció

L’Institut Català d’Energia organitza  cursos de conducció eficient per a vehicles industrials amb una subvenció del 100%. Per tant no representa cap cost per l’alumne. L’organisme que s’encarrega d’impartir els cursos és la Federació d’Autoescoles de Catalunya. Per sol·licitar un curs de conducció eficient podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra pagina web, o trucant als telèfons 977 503045, 977 443525, 977 703354.

CAPTCHA
Please wait...