CAP inicial accelerat viatgers

CAP inicial accelerat viatgers

Dirigit a

CAP inicial viatgers per a tots aquells professionals del transport de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: D1, D, D + E i D1 + E.

 

Temporització

El curs té una duració de 140.

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horari com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

  1. Donar formació complementària a la del permís de conduir tipus D, exigida pel RD CAP per desenvolupar l’activitat del Transport per carretera, mitjançant l’aprenentatge dels mòduls inclosos en aquesta normativa, que contribueixen a afavorir el coneixement de les matèries exigides, que més endavant es detallen.
  2. Transmetre hàbits i actituds en l’exercici de l’activitat del transportista, per acostar-se a usos racionals, eficaços i ecològics dels mitjans de transport que formen part de la seva tasca professional.
  3. Millorar la Seguretat en el Transport de Passatgers.
  4. Desenvolupar les habilitats i destreses personals i professionals del sector, dotar-los dels coneixements teòric – pràctics necessaris per a l’exercici de l’activitat laboral.
  5. Adquirir els coneixements teòrics i pràctics en la tecnologia de la conducció de vehicles de transport de passatgers i aplicar aquests coneixements i destreses en la impartició dels cursos de formació professional relacionats amb els continguts de cada curs.

Continguts

El temari i la durada dels continguts del curs és el següent:

1.- Formació avançada sobre conducció racional basada en normes de seguretat. (65 hores)

2.- Aplicació de la reglamentació. (20 hores).

3.- Salut, seguretat vial i mediambiental, servei, logística. (55 hores).

Avaluació

En finalitzar el curs, l’alumne durà a terme un examen oficial davant el Departament de Transports i Mobilitat de Generalitat de Catalunya.

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses. Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...