CAP formació contínua

CAP formació contínua

Dirigit a

CAP formació continua per a tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de passatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009.

Temporització

El curs té una duració de 35 hores.

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari, com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

  1. Donar formació complementària a la del permís de conduir tipus C i tipus D, exigides pel RD CAP per desenvolupar l’activitat del Transport per carretera, mitjançant l’aprenentatge dels mòduls inclosos en aquesta normativa, que contribueixen a afavorir el coneixement de les matèries exigides, que més endavant es detallen.
  2. Transmetre hàbits i actituds en l’exercici de l’activitat del transportista, per acostar-se a usos racionals, eficaços i ecològics dels mitjans de transport que formen part de la seva tasca professional.
  3. Millorar la Seguretat en el Transport de Mercaderies i Viatgers
  4. Desenvolupar les habilitats i destreses personals i professionals del sector, dotar-los dels coneixements teòric – pràctics necessaris per a l’exercici de l’activitat laboral.
  5. Adquirir els coneixements teòrics i pràctics en la tecnologia de la conducció de vehicles pesants i de transports de passatgers, i aplicar aquests coneixements i destreses en la impartició dels cursos de formació professional relacionats amb els continguts de cada curs.

Continguts

El curs té una durada de 35 hores repartides en els següents continguts:

1.- Conducció racional basada en les normes de seguretat. (8 hores).
2.- Aplicació de la reglamentació. (5 hores).
3.- Salut, seguretat vial, mediambiental, servei i logistica.(22 horas).

Avaluació

Al finalitzar el curs, l’alumne demostrarà la realització amb aprofitament del mateix superant la prova establerta a l’efecte i se li expedirà el certificat d’aprofitament del curs

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses. Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...