CAP ampliació accelerat a viatgers

CAP ampliació accelerat a viatgers

Dirigit a

El curs CAP (Certificat d’Aptitud Professional) d’Ampliació a Viatgers està dirigit a futurs conductors de vehicles per a la conducció dels quals sigui necessari posseir els permisos de la classe D o D1 i hagin cursat i superat amb anterioritat el curs CAP Inicial de Mercaderies en modalitat accelerada de 140h.

Temporització

El curs té una durada de 140 hores.

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horari com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

  1. Superar el curs amb èxit per poder presentar a l’alumne a l’examen oficial i així aconseguir el certificat d’aptitud professional que el permeti en acompanyament del permís de conduir corresponent accedir al mercat laboral com a conductor professional.
  2. Preparar l’alumne per aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits a l’aula mitjançant vehicles especialment adaptats.

Continguts

El temari i la durada dels continguts del curs és la següent:

1.- Formació avançada sobre conducció racional basada en normes de seguretat. (15 hores).

2. – Aplicació de la reglamentació. (5 hores).

3.- Salut, seguretat vial i mediambiental, servei, logística. (15 hores).

Avaluació

En finalitzar el curs, l’alumne durà a terme un examen oficial davant el Departament de Transports i Mobilitat de  la Generalitat de Catalunya.

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses.

Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...