CAP ampliació accelerada mercaderies

CAP ampliació accelerada mercaderies

Dirigit a

El curs CAP (Certificat d’Aptitud Professional) d’Ampliació a Mercaderies està dirigit a futurs conductors de vehicles per a la conducció dels quals sigui necessari posseir els permisos de la classe C1, C1 + E, C o C + E i hagin cursat amb anterioritat el curs CAP Inicial de mercaderies en la seva modalitat accelerada de 140h.

Temporització

El curs té una duració de 35 hores + 5h addicionals. Consulteu el nostre apartat de Cursos programats per a obtindré mes informació.

Objectius

  1. Superar el curs amb èxit per poder presentar a l’alumne a l’examen oficial i així aconseguir el certificat d’aptitud professional que el permeti en acompanyament del permís de conduir corresponent accedir al mercat laboral com a conductor professional.
  2. Preparar l’alumne per aplicar en manera pràctica els coneixements adquirits a l’aula mitjançant vehicles especialment adaptats.

Continguts

El temari i la durada dels continguts del curs és la següent:

1.-  Formació avançada sobre conducció racional basada en normes de seguretat. (15 hores).

2. – Aplicació de la reglamentació. (5 hores).

3.-  Salut, seguretat vial i mediambiental, servei, logística. (15 hores).

Avaluació

En finalitzar el curs, l’alumne durà a terme un examen oficial davant el Departament de Transports i Mobilitat de Generalitat de Catalunya.

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses. Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...