ADR renovació – perfecionament

ADR renovació – perfecionament

Dirigit a

A tots aquells professionals del transport de mercaderies perilloses que tinguin en vigor el Certificat ADR per transportar les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 ja sigui amb un vehicle caixa o cisterna i que li resti menys d’un any per caducar-li i que vulguin realitzar un reciclatge en la formació fent aquest curs d’ ADR renovació i perfeccionament.

Temporització

El curs té una duració de 9 hores. Normalment es realitza en cap de setmana. No obstant, podem concertar un curs per a grups reduïts, sota demanda.

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horaris com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

Formar l’aspirant per a superar les proves d’obtenció de l’autorització que atorga la Direcció General de Trànsit per a la Conducció de Vehicles que Transporten Mercaderies Perilloses per Carretera.
Proporcionar els coneixements de les disposicions del Transport de Mercaderies Perilloses ADR.

Continguts

El temari del curs és el següent:

1 . Disposicions generals aplicables al transport de mercaderies perilloses .

2 . Conducta que el conductor del vehicle ha d’observar abans, durant i després de la càrrega o descàrrega de vehicles que transportin mercaderies perilloses .

3 . Finalitat i funcionament de l’equip tècnic dels vehicles.

4 . Principals tipus de risc.

5 . Mesures de prevenció i seguretat adequades als diferents tipus de risc .

6 . Etiquetatge i senyalització dels perills.

7 . Prohibicions de càrrega en comú en un mateix vehicle o contenidor.

8 . Precaucions que s’han d’adoptar en procedir a la càrrega i la descàrrega.

9 . Manipulació i estiba dels embalums : Subjecció i protecció de la càrrega .

10 . Comportament i primers auxilis en cas d’accident o incident de trànsit.

11 . Responsabilitat civil : Informació general . Assegurances .

12 . Medi ambient i contaminació.

13 . Transport multimodal : Operacions de maneres múltiples de transport .

Pràctiques 1. Operacions de càrrega i descàrrega, manipulació, estiba, subjecció i protecció de paquets i mercaderies perilloses .

Pràctiques 2 . Comportament i mesures a adoptar en cas d’accident o incident de trànsit o d’una altra naturalesa en què intervinguin vehicles que transportin mercaderies perilloses.

Pràctiques 3 . Comportament i primers auxilis sanitaris a les víctimes .

Pràctiques 4. Pràctiques d’extinció d’incendis .

Pràctiques 5 . Pràctiques sobre utilització de l’equip de protecció personal .

Avaluació

En finalitzar el curs, l’alumne durà a terme un examen oficial al lloc establert per la Direcció General de Tràfic.

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses.

Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...