ADR obtenció especialització en cisternes

ADR obtenció especialització en cisternes

Dirigit a

ADR obtenció especialització en cisternes és per a tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle cisterna adaptat per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 amb un vehicle cisterna.

Temporització

El curs té una duració de 12 sessions de 45 minuts, és a dir, un total de 9 hores.

Consulteu l’apartat de  cursos programats per a obtenir més informació tant de calendari i horaris com dels centres on s’impartirà el curs.

Objectius

Formar l’aspirant per a superar les proves d’obtenció de l’autorització per a conductors de mercaderies perilloses en cisterna, vehicles bateria, unitats de transport que transportin cisternes o contenidors cisterna.
Proporcionar els coneixements de les disposicions del Transport de Mercaderies Perilloses en Vehicles Cisterna.

Continguts

El temari del curs és el següent:

  1. Cisternes i contenidors cisterna: Descripció, característiques i tipus. Vàlvules de seguretat i altres dispositius de seguretat i control. Protecció posterior i lateral.
  2. Comportament en marxa dels vehicles cisterna i contenidors cisterna: Influència de la càrrega i els moviments de la mateixa en la conducció i circulació, especialment en corbes i pendents. Utilització dels diferents sistemes de frenada, de manera especial en condicions meteorològiques o ambientals adverses.
  3. Disposicions específiques relatives a la utilització de vehicles cisterna i contenidors cisterna en el transport de mercaderies perilloses: Certificat d’aprovació, marques d’autorització, serveis.
  4. Altres disposicions especials relatives a la utilització dels vehicles cisterna i contenidors cisterna: Senyalització i etiquetatge. Estacionament: En general, per necessitats del servei, nocturn o per mala visibilitat i per emergència. Vigilància dels vehicles.

Avaluació

En finalitzar el curs, l’alumne durà a terme un examen oficial al lloc establert per la Direcció General de Trànsit (DGT).

Inscripció

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses. Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes-ne la preinscripció.

CAPTCHA
Please wait...