Operador de GRUA ARTICULADA sobre camió


Data:12/03/2021
Horari: 03:30 pm - 07:30 pm
Duració: 8 h
Lloc de realització: Pista de pràctiques
Document adjunt:  2021_03_12_GRUA SOBRE CAMIÓ cat

 

El curs està dirigit a totes aquelles persones que durant l’exercici de la seva activitat laboral realitzin treballs amb una grua auto carregant sobre el camió i té per objectius conèixer les parts i el funcionament de la grua auto carregant així com preparar els alumnes per augmentar la seva seguretat a l’hora d’utilitzar la grua, segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL i el RD 1215/1997.

Temporització
El curs té una durada de 4 hores en e-learning i 4 hores presencials que seran impartides a la pista pròpia de Montesó formació el dia marcat al següent calendari amb horari de 15:30 fins 19:30.

 

2021_03_12_GRUA SOBRE CAMIÓ cat

 

 

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045

CAPTCHA
Please wait...