Operador de PEMP


Data:21/11/2020
Horari: 08:00 am - 02:00 pm
Duració: 6 h
Lloc de realització: Pista de pràctiques
Document adjunt:  2020-11-21 Plataforma elevadora cat

 

Dirigit a

Tots els treballadors que durant l’exercici de la seva activitat laboral realitzen tasques i accions a una altura determinada. Entre les més comuns estan la càrrega i descàrrega de mercaderies així com els treballs en altura relacionats amb la construcció, neteja, manteniment d’edificis…

Els objectius són conèixer les parts i el funcionament de la Plataforma Elevadora. Preparar als alumnes per augmentar la seva seguretat a l’hora d’utilitzar la plataforma elevadora segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL i el RD 1215/1997.

Temporització

El curs té una durada de entre 6 hores presencials i s’imparteix el dia marcat al calendari amb el següent horari: dissabte  de 8.00h a 14.00h.

2020-11-21 Plataforma elevadora cat

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045

CAPTCHA
Please wait...