Operador plataforma elevadora


Data:05/10/2019
Horari: 08:30 am - 02:30 pm
Duració: 6 h
Lloc de realització: Pista de pràctiques
Document adjunt:  2019-10-05 Plataforma elevadora cat

OP Plataforma (3)

Dirigit a tots els treballadors que durant l’exercici de la seva activitat laboral realitzen tasques i accions a una altura determinada. Entre les més comuns estan la càrrega i descàrrega de mercaderies així com els treballs en altura relacionats amb la construcció, neteja, manteniment d’edificis…

Els objectius són conèixer les parts i el funcionament de la Plataforma Elevadora. Preparar als alumnes per augmentar la seva seguretat a l’hora d’utilitzar la plataforma elevadora segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL i el RD 1215/1997.

Temporització

El curs té una durada de entre 6 hores presencials i s’imparteix el dia marcat al calendari amb el següent horari: dissabte al matí de 08.30h a 14.30h.

 

 

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045

CAPTCHA
Please wait...