Operador de GRUA ARTICULADA sobre camió


Data:18/01/2020
Horari: 08:30 am - 02:30 pm
Duració: 6-8 h
Lloc de realització: Pista de pràctiques
Document adjunt:  2020-01-18 GRUA SOBRE CAMIÓ cat

El curs està dirigit a totes aquelles persones que durant l’exercici de la seva activitat laboral realitzin treballs amb una grua auto carregant sobre el camió i té per objectius conèixer les parts i el funcionament de la grua auto carregant així com preparar els alumnes per augmentar la seva seguretat a l’hora d’utilitzar la grua, segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL i el RD 1215/1997.

Temporització
El curs té una durada de entre 6 – 8 hores presencials i s’imparteix el dia marcat al calendari amb el següent horari: dissabte de 08:30h fins 14.30h.

 

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045

CAPTCHA
Please wait...