CAP Formació CONTÍNUA


Data:02/07/2021, 03/07/2021, 04/07/2021, 09/07/2021, 10/07/2021, 11/07/2021
Duració: 35 h
Lloc de realització: Amposta
Document adjunt:  2021-07-02al11 Curs CAP FC cat

 

 

El CAP de formacion contínua (35h) es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. També per a aquells
transportistes que hagin realitzat el curs del CAP iel tinguin caducat o els quedin menys de 365 dies per caducar.

Temporització

El curs s’impartirà a la seu d’Autoescoles Montesó d’Amposta, situada a C/ Verge de Montserrat, nº08. Els dies i horaris seran els marcats al calendari de sota en el següent horari: Els divendres de 16.15h a 21.00h, els dissabtes i diumenges de 08:00h a 15:00h. 

2021-07-02al11 Curs CAP FC cat

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045

CAPTCHA
Please wait...