CAP Inicial accelerat Mercaderies i Viatgers


Data:13/01/2020, 14/01/2020, 15/01/2020, 16/01/2020, 17/01/2020, 18/01/2020, 19/01/2020, 20/01/2020, 21/01/2020, 23/01/2020, 22/01/2020, 24/01/2020, 27/01/2020, 28/01/2020, 29/01/2020, 30/01/2020, 31/01/2020, 03/02/2020, 04/02/2020, 05/02/2020, 06/02/2020, 07/02/2020, 08/02/2020, 09/02/2020, 10/02/2020, 11/02/2020, 12/02/2020, 13/02/2020, 14/02/2020, 15/02/2020, 16/02/2020, 17/02/2020, 18/02/2020, 19/02/2020, 20/02/2020
Horari: 06:15 pm - 09:45 pm
Duració: 140 h
Lloc de realització: Ferreries (Tortosa)
Document adjunt:  2020-01-14al02-20 Curs CAP inicial cat

CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El Curs CAP (Certificat d’Aptitud Professional) Inicial accelerat de Mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i necessitin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, C+E i/o C1+E, essent la data d’obtenció del permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.

CAP Inicial acelerado

DIRIGIT A: El curs CAP (Certificat d’Aptitud Professional) Inicial accelerat de Viatgers està dirigit a tots aquells professionals del transport de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: D1, D, D+E i/o D1+E i la data d’obtenció del permís D1 o D sigui a partir del 11 de setembre de 2008.

Més informació al 977 443 525 o al 977 503 045

CAPTCHA
Please wait...