ESTRATÈGIA DE SEGURETAT VIÀRIA 2030

La Direcció General de Trànsit va presentar ahir, 9 de juny de 2022, l’ESTRATÈGIA DE SEGURETAT VIÀRIA 2030, que ja fos aprovada pel Consell Superior de Trànsit, Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible el passat 14 de febrer de 2022.

ÀREA ESTRATÈGICA 1: PERSONES FORMADES I CAPACES

· Línia d’actuació 1: Introduir l’educació viària en educació primària, secundària i batxillerat.
· Línia d’actuació 2: Millorar la formació durant l’accés al permís de conducció:

  • S’avaluarà la necessitat de modificar l’accés al permís de conducció A1 per part de persones amb permís B+3 anys d’antiguitat.
  • Possible introducció del permís B1.
  • DGT crearà diversos grups de treballs per al desenvolupament d’un pla tipus formatiu que reculli els ítems formatius que han d’abordar-se des de les escoles particulars de conductors per a
    garantir una formació completa dels aspirants a l’obtenció dels permisos de conducció.

 

2022-06-09 Nota CNAE- PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL 2030 (2)