Estiba i Subjecció de carga

Dirigit a:

Tots aquells professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que realitzin les operacions necessàries per la manipulació i el desplaçament de mercaderies, així com la preparació i manteniment dels equips, utilitzant els mitjans/instruments corresponents i aplicant la normativa Laboral i de Seguretat i Higiene.

Temporització:

El curs consta de 5 hores de formació teorico-pràctiques i s’impartirà el dia concertat pel formador en la seu Montesó ubicada a la PISTA pròpia de pràctiques de Tortosa, situada a la carretera C42 Parcel·la 47-46 Pol.124.

Consulteu l’apartat cursos programats per obtenir més informació.

Avaluació:

En finalitzar el curs, l’alumne demostrarà la realització amb aprofitament del materix, superant la prova establerta a l’efecte i se li expedirà el certificat d’aprofitament del curs.

Inscripció:

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses.

Truca’ns al 977443525 o al 977503045 i fes la prescripció.