Cursos CFCC

Aquest any al Centre de Formació i Autoescoles Montesó ens han estat atorgades les subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l’ocupació de persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Continua a Catalunya (CONFORCAT).

Preinscripció Preinscripció
Info Curs: Info Curs:

 

Preinscripció Preinscripció
 Info Curs: Info Curs: