Cursos CONFORCAT

Aquest any al Centre de Formació i Autoescoles Montesó ens han estat atorgades les subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l’ocupació de persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Continua a Catalunya (CONFORCAT).

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT per al Transport de Mercaderies (390h).

CURS de Conducció Eficient (8h).

CURS CAP Formació Continua (35h).

CURS CAP Formació Inicial Mercaderies (140h).

CURS de Conducció de Vehícles Pesants (PERMÍS C) (95h).

Més informació i preinscripcions al següent enllaç.

CURSOS SUBVENCIONATS TREBALLADORS

Éste año a Centro de Formación y Autoescuelas Montesó nos han sido otorgadas las subvenciones para la realización de programas de formación profesional para la ocupación de personas trabajadoras ocupadas, que promuebe el Consorci per a la Formació Continua a Catalunya.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD para el Transporte de Mercancías (390h).

CURSO Conducción Eficiente (8h).

CURSO CAP Formación Continua (35h).

CURSO CAP Formación Inicial Mercancías (140h).

CURSO de Conducción de Vehículos Pesados (Permiso C) (95h).

Más información i preinscripciones en el siguiente enlace.

CURSOS SUBVENCIONATS TREBALLADORS