Cursos Subvencionats

 

Servei Públic D’Ocupació de Catalunya (SOC) 2020

Aquest 2020 a Montesó Centre de Formació i Autoescoles, dins el marc del Programa de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP 2019) que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ens han estat atorgades les següents Accions Formatives dirigides a persones treballadores, preferentment en situació de desocupació i demandants d’ocupació:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ELES0209 – Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades (350h).Més info i preinscripcions a: LA NOSTRA PISTA

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT COML0110 – Activitats auxiliars de magatzem (170h).Més info i preinscripcions a: LA NOSTRA PISTA

Servei Públic D’Ocupació de Catalunya (SOC)  2021

Aquest 2021 a Montesó Centre de Formació i Autoescoles, dins el marc del Programa de formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP 2020) que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ens han estat atorgades les següents Accions Formatives Subvencionades adreçades a persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SANT0208 – Trasllat Sanitari (410h).Més info i preinscripcions a: LA NOSTRA PISTA

TMVC44-3 Transport de mercaderies per carretera (CAP) (330h).Més info i preinscripcions a: AMPOSTA

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT TMVI0208 – Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera (320h).Més info i preinscripcions a: AMPOSTA

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT COML0110 – Activitats auxiliars de magatzem (170h).Més info i preinscripcions a: LA NOSTRA PISTA


Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE) 2020

Aquest 2020 a Montesó Centre de Formació i Autoescoles, dins el marc del Programa 2018 (FUNDAE) que promou la Fundació Estatal per a la Formació del Treball amb la col·laboració del Servei Públic de Treball Estatal (SEPE) ens han estat atorgades les següents Accions Formatives Subvencionades adreçades a persones treballadores i autònoms que el seu conveni col·lectiu pertany al sector del Transport i/o Logística.

COML001PO – CONDUCCIÓ DE CARRETONS ELEVADORS.Més info i preinscripcions a: LA NOSTRA PISTA.

COML023PO – GESTIÓ LOGÍSTICA (CAPACITACIÓ TRANSPORT).Més info i preinscripcions a: LA NOSTRA PISTA.

TMVI003PO – ADR_ TRANSPORT MATÈRIES PERILLOSES EN CISTERNES, CONTENIDORS CISTERNA O VEHICLES BATERIA(12h). Més info i preinscripcions a:AMPOSTA, ALCANYÍS.

TMVI002PO – ADR. TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES (BÀSIC 24h).Més info i preinscripcions a:AMPOSTA, ALCANYÍS.

TMVI026PO – FORMACION CONTÍNUA OBLIGATÒRIA PER A CONDUCTORS_CAP (CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL)(35h) Més info i preinscripcions a:AMPOSTA, ALCANYÍS.

TMVI053PO – FORMACIÓ INTEGRAL PER A CONDUCTORS PROFESSIONALS DE MERCADERIES PER CARRETERA.Més info i preinscripcions a:AMPOSTA, ALCANYÍS.