Cursos Subvencionats 2019

Aquest 2019  a Montesó  Centre de Formació i Autoescoles, dins el marc del Programa de formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP 2018) que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,  ens han estat atorgades les següents Accions Formatives  Subvencionades adreçades a persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació:

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT TMVI0208 – Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera (320h). Més info i preinscripcions a: AMPOSTATORTOSA  i LA NOSTRA PISTA.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  TMVI0112 – Conducció Professional de Vehicles Turismes i  Furgonetes  (250h). Més info i preinscripcions a: AMPOSTA.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  TMVI0108 – Conducció d’autobusos (300h). Més info i preinscripcions a: AMPOSTA.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT COML0110 – Activitats auxiliars de magatzem (170h). Més info i preinscripcions a: LA NOSTRA PISTA, AMPOSTA, LA NOSTRA PISTAAMPOSTA

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT COMT0211 – Activitats auxiliars de comerç (230h). Més info i preinscripcions a: LA NOSTRA PISTA i LA NOSTRA PISTA

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ELES0209 – Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades (350h). Més info i preinscripcions a:  LA NOSTRA PISTA.

ACCIÓ FORMATIVA TMVC44  – Transport de mercaderies per carretera (CAP) (330h). Més info i preinscripcions a:  GANDESA.

CURSOS SOC 2018