Curs Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web

Certificat de professionalitat Nivell 3 Subvencionat

Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web IFCD0210

Competència General:
Desenvolupar documents i components programari que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d’un disseny
tècnic ja elaborat, realitzant a més, la verificació, documentació i implantació dels
mateixos.

Duració: 550h + 80h pràctiques
Lloc: Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46 Pol.124 (Pista de Pràctiques Montesó)
Inici: 10 d’abril de 2018
Horari: De dilluns a divendres de 9.00h a 14.30h

Més informació – Inscripcions
– Oficines  de Treball del SOC o oficina d’Autoescoles Montesó.
– Per correu electrònic a soc@autoescolesmonteso.com o al
telèfon
977 503 045 – 977 703 354