Gestió administrativa i financera

A Montesó Formació iniciem el COMT0210: Gestió administrativa i financera del comerç internacional
·
Què aprendrem?
1️⃣ Realitzar i controlar la gestió administrativa en les operacions d’importació /exportació i/o introducció /expedició de mercaderies.
2️⃣ Gestionar operacions de finançament per a transaccions internacionals de mercaderies i serveis.
3️⃣ Gestionar operacions de cobrament i pagament en les transaccions internacionals.
4️⃣ Comunicar-mos en anglès en les relacions i activitats de comerç internacional.
·
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya
️ modalitat teleformació
‍‍ prioritàriament treballadors en situació d’atur
·
·

https://www.autoescolesmonteso.com/cursos-foap-21/