Certificats de professionalitat

El desenvolupament de la formació dels Certificats de Professionalitat parteix de l’Administració pública, agents socials o entitats privades. Aquest tipus de formació és subvencionada per l’Estat i el Fons Social Europeu i capacita per al desenvolupament qualificat de les diferents professions i per a l’accés al món laboral.

El centre de Formació Autoescoles Montesó és una entitat col·laboradora amb el Servei d ‘Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb número de cens 4070.

La realització de les diferents convocatòries formatives van en funció de les concessions de les diferents convocatòries a les subvencions sol·licitades.

Les especialitats formatives homologades són:

+info +info