Certificat de professionalitat – Transport de mercaderies

Certificat Professionalitat Nivell 2 Subvencionat

Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera TMVI0208

Dirigit a:

Persones treballadores ocupades, excepcionalment persones en situació d’atur dins dels límits i requisits establerts en les bases reguladores, podran formar part d’aquest programa de formació sectorial.

Objectiu General:

Realitzar la conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebudes i aplicant la reglamentació vigent i normativa en matèria de salut, seguretat vial i mediambiental, així mateix supervisant i/o realitzant les operacions de càrrega, descàrrega i manipulació de mercaderies d’acord a procediments definits.

Durada: 310h + 80h pràctiques professionals
Lloc: Avgd. Estadi, nº03 Ferreries (Tortosa)
Inici: 08 d’agost de 2018
Finalització: 04 de desembre de 2018
Horari: De dilluns a divendres de 18.00h a 21.30h i dissabtes de 08.00h a 14.30h

Més informació – Inscripcions:
-Oficines d’Autoescoles Montesó.
-Per correu electrònic a formació@autoescolesmonteso.com o
-Al telèfon 977 703 354 – 977 503 045

Certificat de professionalitat - Transport de mercaderies