Certificat de professionalitat – Transport de mercaderies

Certificat de professionalitat – Nivell 2
Subvencionat

Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera TMVI0208

Competència General:
Realitzar la conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebudes i aplicant la reglamentació vigent i normativa en matèria de salut, seguretat vial i mediambiental, així mateix supervisant i/o realitzant les operacions de càrrega, descàrrega i manipulació de mercaderies d’acord a procediments definits.

Durada: 320h + 80h pràctiques professionals no laborals
Lloc: C/ Verge de Montserrat, 8 Amposta (Centre Montesó Amposta)
Horari: De dilluns a divendres de 9.30h a 15.00h
Data Inici: 15 de maig de 2018

Sessió informativa: 11 de maig a les 16.15h al Centre Montesó Amposta

Més informació – Inscripcions:
-Oficines de Treball del SOC o oficina d’Autoescoles Montesó.
-Per correu electrònic a soc@autoescolesmonteso.com o
-Al telèfon 977 703 354 – 977 503 045

certificat de professionalitat - transport de mercaderies