Certificat de professionalitat – Conducció de furgonetes

Certificat de professionalitat – Nivell 2 Subvencionat

Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes TMVI0112

Dirigit a:

Persones treballadores en situació d’atur, excepcionalment persones en treballadores ocupades dins dels límits i requisits establerts en les bases reguladores, podran formar part d’aquest programa de formació sectorial.

Competència General

Realitzar la conducció de taxis, turismes i furgonetes de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions o programa de servei, segons correspongui, aplicant la reglamentació i normativa vigent en matèria de transport de viatgers, mercaderies, salut, seguretat vial i mediambiental, i atenent i informant, així com, eficaçment als usuaris.

Durada: 250h + 40h pràctiques professionals no laborals en una empresa
Lloc: C/ verge de Montserrat, 8 Amposta
Horari: De dilluns a divendres de 08.30h a 14.30h
Data d’Inici: 06 d’agost de 2018
Data de Finalització: Octubre de 2018

Més informació – Inscripcions:
-Oficines de Treball del SOC o oficina d’Autoescoles Montesó.
-Per correu electrònic a soc@autoescolesmonteso.com o
-Al telèfon 977 703 354 – 977 503 045