CAP o Certificat d’Aptitud Professional

Autoescoles Montesó disposa de dos centres de formació CAP a les terres de l'ebre homologats per la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya amb números 1793 i 1794. Per tal de realitzar la formació es compta amb professorat amb molta experiència en el sector i titulat segons RD 1032/2007 i Ordre FOM 2607/2010.

QUÈ ÉS EL CAP?

El CAP, Certificat d’Aptitud Professional, és una titulació necessària per a exercir com a conductor professional tant per al transport de mercaderies com de viatgers. Per tal d’obtenir-lo, els conductors que tinguin el permís de conduir autobusos d’abans l’11 de setembre de 2008 o el de camió d’abans l’11 de setembre de 2009, en funció de la terminació del permís de conduir, hauran de realitzar un Curs de Formació Contínua de 35h abans de les següents dates:

Transport Viatgers Transport Mercaderies
Permisos acabats en 1 o 2 Abans del 10/09/2011 Abans del 10/09/2012
Permisos acabats en 3 o 4 Abans del 10/09/2012 Abans del 10/09/2013
Permisos acabats en 5 o 6 Abans del 10/09/2013 Abans del 10/09/2014
Permisos acabats en 7 o 8 Abans del 10/09/2014 Abans del 10/09/2015
Permisos acabats en 9 o 0 Abans del 10/09/2015 Abans del 10/09/2016

Qui s’hagi tret o es tregui el carnet d’autobús en data posterior al 11-09-2008 o de camió en data posterior al 11-09-2009, hauran de realitzar el Curs de Qualificació Inicial de 140h i superar un examen oficial.

Notes

La realització del curs CAP està subjecte a les exempcions descrites al RD 1032/2007 del 20 de juliol.

 +info   +info   +info   +info
 +info