CAP o Certificat d’Aptitud Professional

QUÈ ÉS EL CAP?

El CAP, Certificat d’Aptitud Professional, és una titulació necessària per a exercir com a conductor professional tant per al transport de mercaderies com de viatgers. Per tal d’obtenir-lo, els conductors que tinguin el permís de conduir autobusos d’abans l’11 de setembre de 2008 o el de camió d’abans l’11 de setembre de 2009, en funció de la terminació del permís de conduir, hauran de realitzar un Curs de Formació Contínua de 35h abans de les següents dates:

Qui s’hagi tret o es tregui el carnet d’autobús en data posterior al 11-09-2008 o de camió en data posterior al 11-09-2009, hauran de realitzar el Curs de Qualificació Inicial de 140h i superar un examen oficial.

Notes

La realització del curs CAP està subjecte a les exempcions descrites al RD 1032/2007 del 20 de juliol.

+info +info
+info +info
+info