Avís legal

AVÍS LEGAL SOBRE LA LLEI ORGÀNICA DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE).

Avís Legal segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. Nº 166, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d’Internet www.autoescolesmonteso.com

1. DADES IDENTIFICATIVES. AUTOESCOLES MONTESÓ SL Avda. Felip Pedrell, 21 43500 – Tortosa (Tarragona) ES CIF: B43431402 MAIL: info@autoescolesmonteso.com WEB: www.autoescolesmonteso.com

2. POLÍTICA D’ENLLAÇOS. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. AUTOESCOLES MONTESÓ SL rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web d’AUTOESCOLES MONTESÓ SL a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part d’AUTOESCOLES MONTESÓ SL .

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. La totalitat d’aquest lloc Web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d’aquest lloc Web també té la consideració de programa d’ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent. Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat d’AUTOESCOLES MONTESÓ SL . Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web sense el permís escrit exprés d’AUTOESCOLES MONTESÓ SL .

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS. AUTOESCOLES MONTESÓ SL no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, AUTOESCOLES MONTESÓ SL no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l’usuari per l’existència de virus o altres elements en el lloc Web. AUTOESCOLES MONTESÓ SL no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l’accés. AUTOESCOLES MONTESÓ SL no pot garantir que les transmissions d’informació a través d’Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de AUTOESCOLES MONTESÓ SL , entre altres la pròpia configuració informàtica de l’usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. AUTOESCOLES MONTESÓ SL no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per possibles contingències en la transmissió d’informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES. Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari – Visitant i AUTOESCOLES MONTESÓ SL es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Tortosa.

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RDLOPD).

1. DRET D’INFORMACIÓ I FINALITAT. D’acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, i amb el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD), s’informa el client dels següents punts:

• AUTOESCOLES MONTESÓ SL , és, a l’efecte del RDLOPD, Responsable del Fitxer en el qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. L’adreça del responsable del fitxer és: Avda. Felip Pedrell, 21 – Tortosa 43500 (Tarragona).

• Les dades facilitades a AUTOESCOLES MONTESÓ SL , formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat del mateix. El fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i tot el procés de tractament, emmagatzematge i manteniment es troba sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.

• La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l’empresa al client dintre del marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions o recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

2. DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (ARCO). En virtut de les lleis abans esmentades, el client podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades a través de l’adreça de correu electrònic info@autoescolesmonteso.com, per telèfon al 977 44 35 25 o 977 44 51 04, o bé dirigint-se o enviant un correu postal a la següent adreça: AUTOESCOLES MONTESÓ SL – Avda. Felip Pedrell, 21 – Tortosa 43500 (Tarragona).

3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI. Les dades facilitades, per l’usuari, a través del nostre correu electrònic, són estrictament necessàries per a atendre la seva petició. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a AUTOESCOLES MONTESÓ SL són veraces y es fa responsable de comunicar, a la empresa, qualsevol modificació de les mateixes.

4. FORMA D’ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC. La forma d’enviament dels nostres correus electrònics s’està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la que tot enviament que no hagi estat sol·licitat prèviament pel destinatari és il·legal, excepte si es fa una sola vegada, consti la paraula PUBLICITAT a l’assumpte i es faciliti la revocació del consentiment de l’usuari. Els correus no sol·licitats incompleixen les lleis RDLOPD i LSSICE.

5. MESURES DE SEGURETAT. Conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats i No Automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb l’especificat en el article 81 de la RDLOPD, AUTOESCOLES MONTESÓ SL ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a garantir aquesta seguretat. AUTOESCOLES MONTESÓ SL es compromet a complir amb el deure de secret, confidencialitat i privacitat respecte a les dades personals contingudes en els fitxers automatitzats i no automatitzats, de les quals n’és titular, evitant així, la pèrdua, mal ús, accés no autoritzat i robo de les dades que l’usuari faciliti a través de la seva Web.