Continua augmentant l’ocupació al transport

La logística i el transport continuen guanyant assalariats i ocupats en el segon trimestre de 2018

Tot i l’increment global del sector logístic i de transport, l’evolució trimestral dels segments d’emmagatzematge i activitats postals reflecteix un cert estancament en els volums d’ocupats i assalariats.

Durant el segon trimestre del 2018, l’ocupació en el sector de la logística i el transport ha crescut un 6,43% anual, fins a sumar un total de 981.500 ocupats, una xifra que, respecte al primer trimestre del 2018, suposa un 2, 4% trimestral més, segons les dades recollides en l’Enquesta de Població Activa elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

D’altra banda, durant el segon trimestre de 2018, el sector del transport i emmagatzematge comptava amb un total de 59.600 aturats, un 12,74% menys que en el mateix trimestre de 2017 i un 12,48% menys que entre gener i març d’aquest mateix any.

El sector espanyol de transport i emmagatzematge compta en el segon quart d’aquest exercici amb una població activa total de 1.041.100 persones, un 5,12% més que en el segon trimestre de 2017, així com un 1,41% més que en el primer trimestre de l’aquest mateix any.

L’ocupació creix especialment en transport aeri i marítim

Amb més detall, en l’activitat del transport terrestre hi ha 589.900 ocupats, un 5,47% més que en el mateix període de 2017 i un 1,79% més que en el trimestre anterior.

D’altra banda, en el transport marítim hi ha 24.700 ocupats, un 8,81% trimestral més i un 42,77% anual més.
En el transport aeri s’ha registrat un increment anual en el nombre d’ocupats del 19,14%, fins a col·locar-se en les 44.200 persones, amb un ascens també del 15,71% en l’últim trimestre.

En el sector de l’emmagatzematge, es comptabilitzen 225.100 ocupats, un 11,55% més que en el mateix període de 2017 i un 1,76% més que en el trimestre immediatament anterior.

D’altra banda, en les activitats postals i de correu s’ha produït un descens en la xifra d’ocupats del 8,53% en la variació anual, fins a les 97.600 persones, amb un lleu increment d’un 0,62% entre els primers tres mesos de 2018 i el segon quart d’aquest mateix exercici.

El volum d’assalariats creix, excepte en activitats postals

Així mateix, durant el segon quart de 2018, l’INE ha registrat 817.600asalariados en el sector de transport i emmagatzematge, 1 8,35% més que fa un any i 3,36% més que al primer trimestre de 2018.

Per segments, en el transport terrestre hi ha 443.600 assalariats, un 9,45% més que fa un any i 4,43% més que en el trimestre immediatament anterior.

El transport marítim compta amb 21.300 assalariats, 1 10,94% trimestral més, així com un 28,88% anual més, mentre que en el transport aeri es comptabilitzen 43.400 treballadors per compte aliè, 1 13,61% més que en el primer trimestre del 2018 i un 16,98% més que en el segon quart de 2017.

En el segment d’emmagatzematge i activitats annexes al transport es comptabilitzen 219.700 assalariats en el segon trimestre del 2018, 01:00 12,84% més que fa un any i un 1,71% més que fa un trimestre.

Finalment, en les activitats postals i de correu es sumen 89.600 assalariats, un 11,37% menys que en el segon trimestre del 2017 i un 3,44% menys que en els tres primers mesos d’aquest mateix any.