Cursos ADR any 2021 🚛🔥


Durant aquest any 2021 hem impartit diferents cursos ADR 🚛🔥 aquest amb l’especialitat en cisternes.
·
L’ADR 🚛🔥 és un certificat obligatori per a el transport de mercaderies perilloses per carretera. L’ADR Bàsic i les especialitats de Cisternes 🔥 i Explosius 💥 s’obtenen per mitjà de la realització d’un curs i la superació d’un examen teòric 🖊️. El certificat s’ha de renovar cada 5 anys mitjantçant la realització d’un nou curs i un examen.
·
A @autoescolesmonteso formem conductors, a més de donar la informació bàsica indispensable a fi de reduir al mínim la probabilitat de que es produeixin accidents o incidents🚨, i en cas de que es produeixin, capacitar als alumnes de manera que puguin adoptar les mesures necessàries per garantir la seva pròpia seguretat, la de terceres persones i reduir els efectes al medi ambient🌱.
·