ADR Transport Mercaderies Perilloses

ADR Transport Mercaderies Perilloses és una formació que impartim a Autoescoles Montesó com a centre  homologat per la Direcció General de Tràfic (DGT) amb número 1050.

La formació en ADR que s’imparteix en els cursos tindrà com objectiu essencial sensibilitzar als conductors sobre els riscos que representa el transport de matèries perilloses.

Què és l’ADR?

ADR és un certificat obligatori per a el transport de mercaderies perilloses per carretera. L’ADR Bàsic i les especialitats de Cisternes i Explosius s’obtenen per mijà de la realització d’un curs i la superació d’un examen teòric. El certificat s’ha de renovar cada 5 anys mitjantçant la realització d’un nou curs i un examen.

Per a què serveixen els cursos d’ADR?

Per a formar conductors, a més de donar la informació bàsica indispensable a fi de reduir al mínim la probabilitat de que es produeixin accidents o incidents, i en cas de que es produeixin, capacitar als alumnes de manera que puguin adoptar les mesures necessàries per garantir la seva pròpia seguretat, la de terceres persones i reduir els efectes al medi ambient.

Les renovacions tindran l’objectiu d’actualitzar i perfeccionar els coneixements dels conductors, especialment aquells relatius a les innovacions tecnològiques, noves normatives i les matèries perilloses objecte de transport.

+info +info
+info +info
+info