Accions formatives

El desenvolupament d’aquest tipus de formació parteix de l’Administració pública, agents socials o entitats privades. Aquest tipus de formació és subvencionada per l’Estat i el Fons Social Europeu i capacita per al desenvolupament qualificat de les diferents professions i per a l’accés al treball.

El centre de formació Autoescoles Montesó és centre homologat pel Servei d ‘Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb número de cens 4070. Les especialitats formatives homologades pel Servei d’Ocupació de Catalunya són:

La realització de les diferents convocatòries formatives estan en funció de les concessions de les diferents convocatòries a les subvencions sol·licitades.