Eventos de Diciembre, 2017

#1 Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documentsOperaciones auxiliares de resgistro y tratamiento de datos y documentos

Lugar: Crer. Verge de Montserrat, nº8 (Amposta)
Fecha: 09/14/2017, 12/20/2017
Tiempo: 02:45 pm a 09:45 pmRealitzar operacions d'enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d'acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte del medi ambient.
Realizar operaciones de resgistro de datos, así como transcrivir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo a las instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto del medio ambiente.
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 Curs Subvencionat - Certificat de ProfessionalitatCurso Subvencionado - Certificado de Profesionalidad

Lugar: Pista de pràctiques Montesó
Fecha: 12/20/2017, 04/06/2018
Tiempo: 09:30 am a 02:30 pm

Curs subvencionat SOCConducció de vehicles pesants i transport de mercaderies per carretera
(Certificat de professionalitat de nivell 2)


Competència General:

Realitzar la conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera
de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebudes i
aplicant la reglamentació vigent i normativa en matèria de salut, seguretat vial i
mediambiental, així mateix supervisant i/o realitzant les operacions de càrrega,
descàrrega i manipulació de mercaderies d’acord a procediments definits.

Requisits d’Accés:

-Estar en possessió de la Titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
-Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del módul o móduls
formatius i/o certificat de professionalitat al que es desitja accedir.
-Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea
professional per al nivell 2.
-Cumplir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per a nivell 2, o bé
haver superat les correponents proves d’accès regulades per les administracions educatives.
-Tenir superada la prova d’accès a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Temporització:

El curs consta de 320 hores presencials i 80 hores de pràctiques professionals no laborals.
S’impartirà a la pista de pràctiques Montesó situada a la Via de Servei C-42 Parcel·la 47-46.

-Primera sessió: 20/12/2017
-Inici: 08/01/2018
-Finalització: 06/04/2018
-Dies: De dilluns a divendres
-Horari: De 9.30h a 14.30h

curs subvencionat soc
¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 CAP Inicial Accelerat Mercaderies i ViatgersCAP Inicial Acelerado Mercancías y Viajeros

Lugar: Avda. Estadi, nº3 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 11/14/2017, 12/20/2017

i.mercaderies-esp

DIRIGIT A: El Curs CAP (Certificat d'Aptitud Professional) inicial de mercaderies està dirigit a tots aquells professionals del transport de mercaderies que per al desenvolupament del seu treball utilitzin un vehicle de més de 3,5 tones i es treguin o s’hagin tret el permís C1 o C a partir del 11 de setembre de 2009.


i.viajeros

DIRIGIT A: El curs CAP (Certificat Aptitud Professional) inicial accelerat de Viatgers està dirigit a tots aquells professionals del transport de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: D1, D, D + E i D1 + E i es treguin o s’hagin tret el permís D1 o D a partir del 11 de setembre de 2008.i.mercaderies-esp

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) inicial de mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y se hayan sacado el permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .


i.viajeros

DIRIGIDO A: El curso CAP (Certificado Aptitud Profesional ) inicial acelerado de Viajeros está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de viajeros , que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos : D1 , D , D + E y D1 + E y se hayan sacado el permiso D1 o D a partir del 11 de septiembre de 2008.


¿Tiene preguntas sobre este evento?