Eventos de Agosto, 2017

#1 INTENSIU Permisos Ordinaris (Motocicletes i Cotxes) Cap de setmanaINTENSIVO Permisos Ordinarios (Motocicletas y Coches) Fin de semana

Lugar: Av. Estadi, 3 (Tortosa)
Fecha: 08/25/2017, 08/26/2017, 08/27/2017

IMG_8108 El curs accelerat o intensiu està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (A1-A2) i Cotxes (B).

IMG_8108 El curso acelerado o intensivo está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (A1-A2) y Coches (B).

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: Av. Estadi, nº3 Ferreries, Tortosa
Fecha: 08/28/2017, 08/29/2017, 08/30/2017, 08/31/2017, 09/01/2017

f.continua

El CAP es necessari per tots els professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009.


f_continua-esp El CAP de formacion contínua (35h)es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009.

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 Operador grua autocarregant sobre camióOperador grúa Autocargante sobre camión

Lugar: Pista de pràctiques Montesó
Fecha: 08/05/2017
Tiempo: 09:00 am a 03:00 pm

g_autocargant_cat

2014-02 Maquinaria (3)


El curs està dirigit a totes aquelles persones que durant l'exercici de la seva activitat laboral realitzin treballs amb una grua auto carregant sobre el camió i té per objectius conèixer les parts i el funcionament de la grua auto carregant així com preparar els alumnes per augmentar la seva seguretat a l'hora d'utilitzar la grua, segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL i el RD 1215/1997.


 

g.autocargante_esp

2014-02 Maquinaria (3)


El curso está dirigido a todas aquellas personas que durante el ejercicio de su actividad laboral realicen trabajos con una grúa auto cargante sobre el camión y tiene por objetivos conocer las partes y el funcionamiento de la grúa auto cargante y preparar a los alumnos para aumentar su seguridad a la hora de utilizar la grúa auto cargante, según marca la ley 31/1995 de 8 de noviembre de PRL y el RD 1215/1997.


¿Tiene preguntas sobre este evento?

#4 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: Crre. Verge del Montserrat, nº8
Fecha: 08/25/2017, 08/26/2017, 08/27/2017, 09/01/2017, 09/02/2017, 09/03/2017

f.continua

El CAP es necessari per tots els professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009.


f.continua-esp

El CAP de formacion contínua (35h)es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009.


¿Tiene preguntas sobre este evento?