Eventos de Junio, 2017

#1 Cap inicial acelerado mercancías y viajeros

Lugar: C/ Teresa Salvo, nº6 (Alcañiz)
Fecha: 03/31/2017, 06/16/2017

i.mercaderies-esp

DIRIGIDO A: El Curso CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) inicial de mercancías está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de mercancías que para el desarrollo de su trabajo utilicen un vehículo de más de 3,5 toneladas y se hayan sacado el permiso C1 o C a partir del 11 de septiembre de 2009 .


i.viajeros

DIRIGIDO A: El curso CAP (Certificado Aptitud Profesional ) inicial acelerado de Viajeros está dirigido a todos aquellos profesionales del transporte de viajeros , que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos : D1 , D , D + E y D1 + E y se hayan sacado el permiso D1 o D a partir del 11 de septiembre de 2008.


¿Tiene preguntas sobre este evento?

#2 INTENSIU Permisos Ordinaris (Motocicletes i Cotxes) Cap de setmanaINTENSIVO Permisos Ordinarios (Motocicletas y Coches) Fin de semana

Lugar: Av. Estadi, 3 (Tortosa)
Fecha: 06/30/2017, 07/01/2017, 07/02/2017

IMG_8108 El curs accelerat o intensiu està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar per a l’obtenció dels permisos de conduir Motos (A1-A2) i Cotxes (B).

IMG_8108 El curso acelerado o intensivo está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar para la obtención de los permisos de conducir Motos (A1-A2) y Coches (B).

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#3 CAP Formació ContinuaCAP Formación Continua

Lugar: Crer. Verge del Montserrat, nº8 Amposta
Fecha: 05/26/2017, 05/27/2017, 05/28/2017, 06/02/2017, 06/03/2017, 06/04/2017

f.continua

El CAP es necessari per tots els professionals del transport, ja sigui de mercaderies o de viatgers, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol d’aquests permisos: C1, C, C + E, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E i que la data d’obtenció del permís D1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2008 i la data d’obtenció del permís C1 sigui d’abans l’11 de setembre de 2009. També per a aquells transportistes que hagin realitzat el curs del CAP durant l’any 2011.


f_continua-esp El CAP de formacion contínua (35h)es necesario para todos los profesionales del transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquiera de estos permisos: C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E y que la fecha de obtención del permiso D1 sea anterior al 11 de setiembre de 2008 y la fecha de obtención de permiso C1 sea anterior al 11 de setiembre de 2009. También para aquellos transportistas que hayan realizado el curso del CAP durante el año 2011.

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#4 Operador de Carretó ElevadorOperador Carretilla Elevadora

Lugar: Pista Autoescoles Montesó
Fecha: 06/17/2017
Tiempo: 08:00 am a 02:00 pm

carretilla-cat

El curs de Operador de Carretó Elevador està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de vehicles conduïts per timó o similar com les transpaletes, apiladors, recogepedidos amb conductor acompanyant o transportat i qualsevol tipus de Carretó Elevador tals com els carretons contrapesats de càrrega en voladís, carretons d'interiors (gamma retràctils) i carretons de passadís estret.


 

carretilla-esp1

El curso de Operador de Carretilla Elevador está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de vehículos conducidos por timón o similar como las transpaletas , apiladores , recogepedidos con conductor acompañante o transportado y cualquier tipo de Carretilla Elevador tales como los carretillas contrapesadas de carga en voladizo , carretillas de interiores ( gama retráctiles ) y carretillas de pasillo estrecho .


¿Tiene preguntas sobre este evento?

#5 Operador de retroexcavadoresOperador de retroexcavadoras

Lugar: Pista de pràctiques Montesó
Fecha: 06/17/2017
Tiempo: 10:00 am a 03:30 pm

retroexcavadora_cat

El curs està dirigit a totes aquelles persones que s'hagin de formar en l’ús de maquines carregadores i retroexcavadores.

retroexcavadora_esp

El curso está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de maquinas cargadoras y retroexcavadoras.

¿Tiene preguntas sobre este evento?

#6 Operador plataforma elevadoraOperador plataforma elevadora

Lugar: Pista de pràctiques Montesó
Fecha: 06/03/2017
Tiempo: 08:00 am a 02:00 pm

OP Plataforma (3) Dirigit a tots els treballadors que durant l'exercici de la seva activitat laboral realitzen tasques i accions a una altura determinada. Entre les més comuns estan la càrrega i descàrrega de mercaderies així com els treballs en altura relacionats amb la construcció, neteja, manteniment d'edificis... Els objectius són conèixer les parts i el funcionament de la Plataforma Elevadora. Preparar als alumnes per augmentar la seva seguretat a l’hora d’utilitzar la plataforma elevadora segons marca la llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL i el RD 1215/1997.

OP Plataforma (3)

Dirigido a todos los trabajadores que durante el ejercicio de su actividad laboral realizan tareas y acciones a una altura determinada. Entre las más comunes están la carga y descarga de mercancías así como los trabajos en altura relacionados con la construcción, limpieza, mantenimiento de edificios ...


Los objetivos son conocer las partes y el funcionamiento de la Plataforma Elevadora. Preparar a los alumnos para aumentar su seguridad a la hora de utilizar la plataforma elevadora según marca la ley 31/1995 de 8 de noviembre de PRL y el RD 1215/1997.¿Tiene preguntas sobre este evento?