ADR renovació bàsic i cisternesADR renovación básico y cisternas

Lugar: Av. Estadi, nº 8 Ferreries (Tortosa)
Fecha: 06/08/2018, 06/09/2018, 06/10/2018

ADR renovacio basic i cisternes

Tots aquells professionals del transport de mercaderies, que per al desenvolupament del seu treball utilitzin qualsevol vehicle per transportar mercaderies perilloses de les classes 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 i disposin de la targeta ADR bàsic i Cisternes.

El curs té una durada de 12 sessions de 45 minuts del ADR bàsic a més de les sessions
pràctiques i 6 sessions de 45 minuts del ADR especialitat cisternes més les sessions
pràctiques.

Aquest curs es realitzarà els dies marcats al calendari a la seu d’Autoescoles Montesó de
Tortosa – Ferreries situada a l’Avinguda Estadi, 3 i amb els següents horaris: divendres de
17.00h a 21.45h, el dissabte de 07.15h a 14.30h i diumenge de 7.45h a 13.55h.

ADR renovacio basic i cisternes

Todos aquellos profesionales del transporte de mercancías, que para el desarrollo de su trabajo utilicen cualquier vehículo para transportar mercancías peligrosas de las clases 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9 y que dispongan de la tarjeta ADR Básico y cisternas.

El curso tiene una duración de 12 sesiones de 45 minutos del ADR básico además de las
sesiones prácticas y 6 sesiones de 45 minutos del ADR especialidad cisternas además de las
sesiones prácticas.

Este curso se realizará los días marcados en el calendario en la sede de Autoescuelas
Montesó de Tortosa – Ferreries situada en la Avenida Estadi, 3 y con los siguientes horarios:
viernes de 17.00h a 21.45h, sábado de 07.15h a 14.30h y domingo de 7.45h a 13.55h.
¿Tiene preguntas sobre este evento?