Les autoescoles sol·licitem un pla per solucionar el col·lapse d’examens

Les Associacions de Centres de Formació Vial, sol·liciten a DGT un pla per a solucionar el col·lapse d’examens i el dèficit de funcionaris i examinadors.

Davant les noves jornades de vaga dels Examinadors de Trànsit que es preveu que tinguin lloc tots els dilluns, dimarts i dimecres a partit d’aquesta primera setmana de setembre, les associacions que representen a la totalitat de col·lectius que treballen en el camp de la formació vial: Formaster (Associació d’Empreses Formadores en la Seguretat Vial), CNAE (Confederació Nacional d’Autoescoles d’Espanya), ITT (Institut de Trànsit i Transport), ECT (Escola de Conducció, Transport i Logística) i CECAP (Confederació Espanyola d’Empreses de Formació)s’han reunit per estudiar els problemes que s’estan produint a les autoescoles i centres de formació vial per aquest conflicte laboral i per aportar solucions. Uns danys que estan afectant tant als ciutadans que volen obtindre una llicència o permís de conduir, com el dia a dia de les autoescoles, amb gravíssims problemes en els nostres negocis.

Els centres de formació vial a Espanya ens em vist embolicats en mig d’un conflicte laboral sense vies de solució. Per això, si bé respectem la vaga reconeguda per a tots els treballadors, també sol·licitem a DGT que s’estableixin uns serveis mínims adequats i acordes a la demanada existent d’alumnes que volen que volen obtindre el carnet de conduir a cadascú dels centres d’examen. Des d’aquestes associacions volen recordar que durant les jornades de vaga dels mesos passats (juny i juliol), no es varen realitzar serveis mínims, en perjudici dels ciutadans que volien presentar-se a les diverses proves de conduir.

I, després de la vaga, què?

Però el major problema que veuen les associacions de formació vial és el futur rere aquest conflicte laboral que s’està diluint en el temps. I la pregunta que ens realitzem és: què passarà el dia després de la vaga?

Per un costat, i com a principal problema, imminent i a curt termini, cal donar sortida al immens col·lapse d’alumnes que estan en espera per presentar-se a les proves de conduir als diversos centres d’examen de DGT a tota Espanya.
Per solucionar aquest problerma, les associacions reunides proposen que es garanteixin ampliacions d’horari a cadascuna de les Prefectures de Trànsit i Centres d’Examen que permetin desfer, el més aviat possible i de forma coherent i ordenada, aquestes llistes d’espera d’alumnes pendents d’ésser examinats.

D’altra banda, ens enfrontem a la falta d’examinadors generalitzada a la totalitat dels Centres d’Examensd’Espanya, i que no s’arribarà a resoldre rere la vaga. Per la qual cosa des d’aquestes associacions es sol·licita a la Direcció General de Trànsit que doni a conèixer les mesures i possibles solucions que es tenen previstes per adequat el nombre de funcionaris i examinadors a les necessitats reals d’obtenció de permisos, ja que les propostes actuals continuen sent insuficients davant les jubilacions produïdes i les futures.

Per aquest motiu, a fi de millorar un servei fonamental per als ciutadans i acabar amb un conflicte que està arrossegant multitud de problemes a tercers, des de FORMASTER, CNAE, ITT, ECT y CECAP, sol·liciten a DGT, a l’Administració Central i als examinadors que arribin a un acord amb la major brevetat i ens posem a disposició de les parts per intervenir i ajudar a desbloquejar la disputa i solucionar el conflicte del dia després de la vaga.
A més, les autoescoles representades en aquests col·lectius, estem realitzant un anàlisi de l’impacte econòmic d’aquesta vaga per reclamar a l’administració indemnitzacions pels possibles danys i prejudicis que aquest problema laboral està ocasionant.