Solucions per als exàmens

La Confederació Nacional d’Autoescoles (CNAE) ha elaborat un breu document que analitza la situació dels exàmens de conduir a Espanya i suggereix algunes solucions. Diu així:

1. Origen de la present crisi.
Des de finals de 2013 les autoescoles i els ciutadans que aspiren a obtindre el permís de conduir a Espanya han anat ensopegant amb dificultats creixents a l’hora d’utilitzar el servei d’exàmens de la DGT. Aquestes dificultats consisteixen en l’aplicaciódesorbitada del temps entre examen pràctics, en l’ajornament inesperat dels mateixos, etc.

El motiu? La pèrdua de personal en el servei esmentat. De fet, la plantilla de funcionaris examinadors de Trànsit, que al 2008 rondava els 1.000 treballador, ara amb prou feines compta amb 770 (segons càlculs oficials).
Aquesta disminució obeeix a que, any rere any, les baixes per malaltia greu i, principalment, per jubilació, han superat per molt les altes, la qual cosa és fruit de les polítiques de contenció de la despesa pública.
A més, la capacitat d’examen de la DGT ha disminuït des del 19 de gener de 2013, data en la que va entrar en vigor el denominat “Examen de qualitat”. Abans, cada examinador donava comptes al dia de 16 proves de circulació del permís B; a partir d’aleshores, aquest nombre va baixar a 13.

La crisi econòmica, que va fer que disminuís a menys de la meitat la quantitat d’aspirants a conductors, va emmascarar durant algun temps aquesta situació. La incipient recuperació, però, l’ha desvetllat en tota la seva cruesa.
De forma que, el que va començar com un fenomen que afectava a algunes províncies en les èpoques de l’any amb demanada de permisos, s’ha tornat ara en un problema quasi general, que pateixen el 70% dels ciutadans que aspiren a obtindre un permís.

A sobre, la demora dels exàmens pràctics i la incertesa sobre les dates de celebració de les proves, provocades per la falta d’examinadors, es tradueix en una major quantitat de suspesos, ja que els alumnes de les autoescoles deixen de fer classes i el preparen pitjor. I es produeix un cercle viciós: com més suspesos, més demanda d’exàmens.

La Confederació Nacional d’Autoescoles va advertir a les autoritats des del primer moment (finals de 2013 i principis del 2014) del que es podia esperar, si no es posava remei a la progressiva pèrdua de funcionaris en el servei d’exàmens de la DGT, però l’Administració no en va fer cas.

2. El sistema actual i els seus límits
No hi ha cap dubte: si la DGT vol normalitzar l’examen de conduir sense sortir-se del model actual, ha de formar més examinadors dels que es jubilen i aquests examinadors ha d’ésser funcionaris. O inverteix de forma significativa la tendència dels últims anys, o el servei empitjorarà fins al punt de no retorn.

Ara bé, no és fàcil que ho aconsegueixi. (I ni tan sols hi ha constància de que s’ho hagi proposat, ja que va deixar passar l’oportunitat de reforça el servei d’exàmens de la DGT als pressupostos d’aquest any.)

La política de reducció del dèficit continua. Així mateix, algunes de les pedreres d’on la DGT extreia examinadors (Correus, o les oficines de la pròpia Direcció General de Trànsit i les seves prefectures) s’han esgotat. En el segon dels casos, es tractaria de despullar un sant per vestir-ne a un altre, ja que no sobra precisament personal d’oficina a l’Organisme.

Han emergit com alternativa a les esmentades pedreres els militars, opció que no permet l’estalvi públic, tot i que assigna d’una forma diferent els fons. Els militars anaven a estar acomiada, en haver arribat a l’edat reglamentaria. De forma que el que estalvia Defensa ho gastarà Interior.

Està per veure l’efecte de la creació recent per part del Govern de la especialitat de Trànsit, que en teoria permetrà la promoció professional del 60% de la plantilla d’examinadors. Perquè, fins ara, el lloc manca d’atractiu per als funcionaris. Per últim, l’Oferta d’Ocupació Pública (OEP) per cobrir 70 places encara està per convocar.

Sigui com fos, totes les iniciatives pequen de lentes. El director general de Trànsit, Gregorio Serrano, va anunciar no fa gaire al Congrés que a finals de 2018 la plantilla d’examinadors de la DGT disposaria de 100 examinadors més. Donant per bones tan optimistes previsions, encara quedaria per davant un llarguíssim any i mig, durant el qual moltes autoescoles podrien veure’s abocades al tancament.

3. Les alternatives
Entre les propostes que s’han fet a l’Administració està la de que es transfereixi les competències en matèria d’exàmens de conduir a les Comunitats Autònomes. Existeix el precedent del Certificat d’Aptitud Professional (CAP), imprescindible per ser transportista de mercaderies o viatgers.

Una altra possibilitat és la concertació del servei, com ja existeix a la Sanitat o en l’Educació. L’Administració fixa les normes i estableix els criteris de la seva aplicació, així com els requisits per poder col•laborar amb ella, i les empreses que els compleixin passen a donar el servei.

Un altre model atendible és es de la concessió, com passa, per exemple, a les empreses que porten a cap la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

Entre els països de la Unió Europea existeixen moles d’examen de conduir estrictament públics, enterament privats i mixtes. A Alemanya és una empresa privada la que examina sota supervisió de les autoritats. A Portugal conviuen un sistema privat i un de públic, etc.

4. Conclusió
El que sembla fora de tot dubte és que, en l’actualitat, el servei d’exàmens de la DGT representa un problema majúscul per a una majoria de ciutadans del nostre país que desitgen obtindre el permís de conduir i per al sector de la Formació Vial, que ha patit un terrible embat de la crisi econòmica i que ara no pot recuperar-se per culpa del coll d’ampolla que suposen unes proves de circulació sotmeses a les continues demores i a la incertesa.

És hora de que l’Administració prengui cartes a l’assumpte i ofereixi solucions ràpides i eficaces als ciutadans que aspiren a treure’s el carnet a les 30.000 famílies que viuen directament de la Formació Vial a Espanya.