Recollida de firmes afectats vaga 2017

🔸Adjuntem un escrit perquè els alumnes que, voluntàriament vulguin, l’omplin per presentar davant el Defensor del Poble (Madrid). Un cop emplenat, el document ha de ser original i signat amb bolígraf amb traç de color blau, i s’haurà de lliurar a les oficines de l’Associació d’Autoescoles abans del 3 de juliol.

🔸Els familiars i amics també poden firmar l’escrit deixant en blanc l’apartat:
“matriculado/a en la Autoescuela ________ para la obtención del permiso __”.

🔸Cada Autoescola haurà de presentar un mínim de 25 escrits. Com més signatures puguem acreditar, l’acció tindrà més efectes!!!

🔸Data màxima per entregar els escrits originals a l’Associació d’Autoescoles: 3 de Juliol de 2017.

Al tractar-se d’un organisme amb seu a Madrid i d’acord amb el que disposen els articles 35,d) i 36 de la Llei 30/92, el redactat és en castellà. L’article 36,1 disposa que “La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano”.

Formulari per als alumnes, i els seus coneguts, afectats per la vaga: formulari